IGT New York...

Gülaylar Group, ABD pazarında 2000 senesinden itibaren, 16 senedir faaliyetlerini sürdürmektedir.

IGT New York

Gülaylar Group'un, ABD pazarındaki yapılanması ve başarısının ardında, faailyet gösterdiği sektör çeşitlemesi ve bu sektörlerdeki yüksek tecrübe ve deneyimi yer almaktadır.

Grup zaman içerisinde oluşan bilgi ve birikimini, ABD'de özellikle New York bölgesinde gayrimenkul piyasalarının önemli potansiyel taşıması sonucu gayrimenkul yatırımlarına yöneltmiştir. New York'da ticari gayrimenkulller üzerine yoğunlaşan grup, en son olarak IGT Shopping Mall projesini gerçekleştirmiştir.

New York şehrinin gayrimenkul geliştiren önemli firmalarından olan Extell Development şirketi tarafından inşa edilen International Gem Tower (IGT) ofis yapısında yer alan tüm ticari katları satın alan Gülaylar Group, yapının ilk 3 katını birleştirip geliştirdiği Shopping Mall projesini faaliyete geçirmiştir. New York şehrinin en önemli bölgesi Manhattan 47. Caddede bulunan Diamond District’te yer alan IGT Shopping Mall bünyesinde 60 kiracı faaliyet göstermektedir.

90 seneye ulaşan tecrübesi içerisine New York'ta edindiği 16 senelik tecrübeyi de ekleyen Gülaylar Group'un uluslararası piyasalardaki başarısının altında, rekabetçi, yenilikçi, teknolojiye, insan kaynağına ve toplam kaliteye duyarlı, uluslararası bir kurumsal felsefe yer almaktadır.

www.igtny.com/