Yönetim Anlayışı

Gülaylar Group Şirketleri, Türkiye ve İstanbul'un altın ticaret merkezi konumunda olan Cağaloğlu - Nuruosmaniye Caddesi'ndeki genel merkez binasında faaliyet göstermektedir. Toplam 2500 m2 alana sahip olan genel merkez binasının 1. katında 500 m2'lik mağazada Toptan Altın Şirketi'nin showroom'u, 1000 m2'sinde üretim ve AR-GE faaliyetleri, 1000 m2'sinde ise yönetim ofisleri bulunmaktadır.

Gülaylar Group genel merkez binasında Mali İdari İşler, Finans, Bilgi & Enformasyon Teknolojileri, Planlama, İş Geliştirme, Kurumsal İletişim ve Pazarlama, İnsan Kaynakları Müdürlükleri bulunmaktadır. Tüm müdürlükler grubun vizyon ve stratejilerinin belirlenmesinden ve grup içinde yaratılacak sinerji ile sağlanan değerin arttırılmasından da sorumlu çağdaş bir yönetim anlayışı ile yönetilmektedir.

Gülaylar Group, faaliyette bulunduğu her sektörde “dünya standartlarında” insan kaynaklı yönetim anlayışının benimsendiği, herkesin üyesi olmak istediği ve üye olmaktan gurur duyduğu örnek bir grup olmak hedefindedir.

Bunun temelinde, birikimini teknolojiye ve insan kaynağına aktaran yenilikçi ve kaliteye duyarlı uluslararası bir felsefe bulunmaktadır. Gülaylar Group, dünyadaki gelişime paralel olarak değişen koşullara uyum sağlamak, aynı zamanda yüksek teknoloji, küresel rekabet ve yeni fırsatları iş hayatına yansıtmak durumunda olduğunun bilincinde ve bunu başarabilmenin en önde gelen yollarından birinin de, hiç şüphesiz devamlı gelişime açık bir insan kaynakları politikası uygulamak olduğunun farkındadır.

En yetkin çalışana sahip olan, bu çalışanı bünyesinde tutabilen ve yetkinliklerini sürekli geliştiren kuruluş rekabet avantajını elde eder. Bunun farkında olan bir grup olarak, teknolojiye yaptığı büyük yatırımların yanında insan kaynağı -entellektüel sermaye- açısından da kendini geleceğe hazırlamaktadır.

Önemli sayıda eğitimli ve deneyimli çalışana sahip olmakla birlikte, ekip çalışmasının kurum ve çalışan için en iyi sonuçları verdiğine inanır.

Dürüstlük ve özgüven Gülaylar Group için “olmazsa olmaz” değerlerin başında gelmektedir.

İnsan Kaynaklı Yönetim Anlayışı

DÜNYA STANDARTLARINDA İNSAN
KAYNAKLI
YÖNETİM
ANLAYIŞI