Tecrübe ve başarı...

Uluslararası iş yapma modelinden asla taviz vermeden, günümüzün gelişmelerini yakından takip etmek, kurumumuzun temel prensiplerindendir.

İnsan Kaynakları

Geleceği İnşa Ediyoruz

Gülaylar Group, faaliyette bulunduğu her sektörde dünya standartlarında insan kaynaklı yönetim anlayışının benimsendiği, herkesin üyesi olmaktan gurur duyduğu örnek bir kurum olma hedefindedir.

Bunun temelinde birikimini teknolojiyi ve insan kaynağına aktaran yenilikçi ve kaliteye duyarlı uluslararası normlara uygun bir felsefe bulunmaktadır. Gülaylar Group, dünyadaki gelişmelere paralel olarak değişen koşullara uyum sağlarken, aynı zamanda yüksek teknolojiyi, küresel rekabeti ve yeni fırsatlarını iş hayatına yansıtmak durumunda olduğunun bilincinde ve bunu başarabilmenin en önde gelen yollarından birinin de hiç şüphesiz devamlı gelişime açık bir insan kaynakları politikası uygulaması gerektiğinin farkındadır.

En yetkin çalışana sahip olan, bu çalışanı bünyesinde tutabilen ve yetkinliklerini sürekli geliştiren kuruluş, rekabet avantajını elde etmektedir. Bunun farkında olan şirketler, teknolojiye yaptıkları büyük yatırımların yanında insan kaynağına da yapacağı entelektüel sermaye açısından kendini geleceğe hazırlamaktadır.

Gülaylar Group önemli sayıda eğitimli, deneyimli ve kalifiye çalışanlara sahiptir. Ekip çalışmasının kurum ve çalışanlar için en iyi sonuçlar verdiğine inanan Gülaylar Group, dürüstlük olmazsa olmaz değer yargılarının başında gelmektedir.

Bizim İçin Önemlisiniz

Dünyada gelişmekte olan son teknolojilere hakim, dinamik, ekip çalışmasına inanan, yaratıcı, inisiyatif sahibi, kendini sürekli geliştirmeye açık, Gülaylar Group’ta çalışmayı ayrıcalıklı sayan, kaliteli ve mutlu yöneticilerle çalışmaktan gurur duyuyoruz.

Uluslararası Standartlarda İş Yapma Anlayışı

Grubumuzda yer alan tüm arkadaşlarımız dünyanın önde gelen ve faaliyet gösterdiği alanların lideri konumunda olan bir kurumda çalışmalarını yürütürken; güven, dürüstlük, saygı ve sorumluluk prensiplerini esas alarak, uluslararası rekabette kurumumuzu en iyi yere getirmek için tüm çalışmalarında mükemmeli geliştirmeyi hedeflemektedirler.

Tecrübe ve Başarı

Uluslararası iş yapma modelinden asla taviz vermeden, günümüzün gelişmelerini yakından takip etmek, kurumumuzun temel prensiplerindendir.

Teknoloji ve Dinamizm

En gelişmiş teknolojiyi kullanan ve yakından takip eden, dinamik, eğitimli, ekip çalışmasına inanan, yaratıcı ve yaratıcılığını her alanda kullanabilen, inisiyatif sahibi, kendini sürekli geliştiren, ekibinin gelişimine sürekli katkı sağlayan, aydın, lider ruhlu ve Gülaylar Group’ta çalışmayı ayrıcalık sayan yöneticilerle çalışmaktan gurur duyuyoruz.

Dünya Standartlarında Yönetim Anlayışı

Küresel rekabet ortamında, hızla değişen dünyanın gelişen teknolojilerini ve fırsatlarını işimize entegre ederek, sürekli gelişimi ilke edinmiş bir insan kaynakları anlayışını, benzersiz insan kaynakları politikası ile birlikte uygulamak temel felsefemizdir.

Size Değer Veriyoruz

Gülaylar Group kültürünü korumak ve geliştirmek insan kaynakları politikamızın temel dayanağıdır. Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz.

Gelecekte Gülaylar Group
bünyesinde yer almanız dileğiyle...
İnsan Kaynakları Direktörlüğü

 • Gülaylar Group'da İnsan Kaynakları

  Hedeflerimize ulaşmada, bizleri başarıya taşıyan ana güçlerden biri de çalışanlarımız.
  2000'li yıllarda da müşterilerimizi, verdiğimiz hizmetlerin her aşamasında memnun ederek, iş alanlarımızdaki liderliğimizi sürdürmek ve geliştirmek, İnsan Kaynakları yaklaşımımızın özünü oluşturuyor.

  “En gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, eğitilmiş, dinamik, takım çalışması ruhuna sahip, yaratıcı güçlerini değerlendiren, insiyatif sahibi, kendini sürekli geliştirmeye açık, GÜLAYLAR’ da çalışmayı ayrıcalık sayan, kaliteli ve mutlu bir iş gücüyle ve bu iş gücünü yöneten aydın lider ve yöneticilerle çalışmaktan gurur duyuyoruz."

 • İnsan Kaynakları Politikamız

  GÜLAYLAR’ da Kültürü’nü korumak ve geliştirmek İnsan Kaynakları Politikamızın temel dayanağı.
  Çalışanların en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz. Çalışma arkadaşlıklarımıza geçici gözüyle bakmıyor, ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz. Bünyemize yetenekli ve başarılı kişileri çekmeyi, gelişmelerine yardımcı olup teşvik ederek uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsiyoruz.
  Aramıza yeni katılan personeli, çalışmaya başladığı ilk günden itibaren, "İşe Uyum Eğitimi"ne alıyoruz. Gerek iş dışında, gerek işbaşında düzenlenen programlarla eğitimleri sürdürüyor, kişilerin gelişmelerini izliyoruz.

  İnsanların eşit olduğuna inanıyor ve iş yaşantımızda da bu ilkeyi uyguluyoruz. Çalışanlarımız arasında ırk, cinsiyet ve inanç farkı gibi ayrım ve değerlendirme yapmayarak, herkese kendini geliştirme ve yükselme fırsatı tanıyoruz.

  Seçme - Yerleştirme ve çalışanlarımızın Kariyer Planlaması yapılırken çok titiz davranıyor; "sadakat, dürüstlük, takım çalışmasına yatkınlık, duyarlılık, iş ahlakı, kendisiyle ve çevresiyle barışık olma” yı temel ölçütler olarak kabul ediyoruz.

 • Seçme Yerleştirme

  GÜLAYLAR’da Seçme ve Yerleştirme sürecinde adayların her pozisyon için gerekli olan yetkinliklere sahip olup olmadıkları objektif, güvenilir ve geçerli metodlarla tespit edilir; iş hayatı ile kişisel başarıda yetkinliklerin rol oynadığı bir yapı hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan prosedürlere göre, İnsan Kaynakları Web Portallarına, gazetelere, verilen ilanlar dışında, kişisel başvuru yolu, yılın her döneminde açıktır. Tüm başvurular titizlikle incelenir ve başvuru anında açık bir kadro olmasa da, adaylar rutin olarak yapılan mülakatlara davet edilebilir. İhtiyaç olduğunda adayların başvuruları tekrar incelemeye alınır.

  GÜLAYLAR’ın insan kaynakları ihtiyacı, geniş bir yelpaze ile tanımlanabilir. Başvurular sırasında, ilgili pozisyonun gerekleri doğrultusunda öğrenim, deneyim, lisan bilgisi önemli olmakla birlikte, görüşmelerde gözlenen kişisel nitelikler de, adayın seçiminde önemli rol oynar.

 • Ücret Politikası

  Grubun ücret artış uygulaması, güncel piyasa trendlerini yansıtabilme politikası ve artan performansı ödüllendirebilmek için, her yıl Temmuz ayında gerçekleşir. Her ücret artış dönemi öncesinde piyasa ücret araştırması yapılır.

  Dikkate alınan kriterler içinde en üstte yer alan kriter, kişisel yetkinlik ve artan performansı ödüllendirmek olduğu için, GÜLAYLAR’ da performans değerlendirmesi öne çıkmaktadır.

  Kişisel Performans gelişimini istikrar ile gerçekleştirebilen adaylar için, GÜLAYLAR’ da radikal şekilde uluslararası standartta performans değerlendirmesi uygulayarak, üst seviyede maddi gelişim imkanları sağlamaktadır.

 • Eğitim Programları

  GÜLAYLAR bünyesinde düzenlenen eğitimlerin temel amacı; çalışanın halen yerine getirdiği görevle ilgili teknik bilgi ve beceri düzeyini arttırmak ve gelecekteki Kariyer Planları ile ilişkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

  Bunun dışında şirketlerimize yeni katılan personel, çalışmaya başladığı ilk günden itibaren oryantasyon ve işin üzerinde uygulamalı ihtisas eğitimlerine tabi tutulur.

BAŞVURU FORMU
APPLICATION FORM
İşbu başvuru formunun doldurulmuş olması başvuruda bulunana iş verileceği anlamına gelmez.
Gerçeğe aykırı bilgi verildiği anlaşılanların hizmet akdi derhal feshedilir.
Evli
Bekar
Boşanmış
Kadın
Erkek
Bakmaya mecbur olduğunuz kimseler
Özel olarak ilgilendiğiniz konular
Bildiğiniz Yabancı Lisanlar
Lisan Okuma Yazma Konuşma
Lütfen "Lisan Ekle" butonundan bildiğiniz dilleri ekleyiniz.
Askerlik Durumunuz
Muaf
Bedelli
Tecilli
Terhis
Ciddi bir hastalık geçirdiniz mi ? Açıklayınız.
Ciddi şekilde yaralandınız mı? Açıklayınız.
Kanuni ve cezai takibata maruz kaldınız mı? Açıklayınız.
SGK'lı
Emekli