Tecrübe ve başarı...

Uluslararası iş yapma modelinden asla taviz vermeden, çağımızın gelişmelerini yakından takip etmek de kurumumuzun temel prensiplerindendir.

İnsan Kaynakları

GÜLAYLAR arkasında 90 yıla ulaşan tecrübe ve sermaye birikimi olan, Türkiyenin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 108.ci sırada şirketi bulunan Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisidir.

GÜLAYLAR, her biri kendi alanında lider ve öncü şirketler ile Uluslararası iş yapma modeli ve anlayışı ile farklı sektörlerde, faaliyetlerini sürdürmektedir.

GÜLAYLAR, yüksek kalite normlarını benimseyerek, uluslararası müşterilerinin gereksinimlerine uygun tasarım ve çözümler üretip, işin başından sonuna kadar her aşamada, istenilenden daha üst kalitede, daha ekonomik, daha hızlı bir şekilde neticelendirerek, işlerini güven, dürüstlük, saygı ve sorumluluk misyonu ile gerçekleştirmektedir.

Uluslararası iş yapma modelinden asla taviz vermeden, çağımızın gelişmelerini yakından takip etmek de kurumumuzun temel prensiplerindendir.

Amacımız üstleneceğimiz projeleri, her kademede çağdaş kalite değerlerine ve uluslararası standartlara uygun olarak başarı ile tamamlamaktır.

Yurtiçi ve Yurtdışı Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarının eksiksiz karşılayarak, mutlak müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

 • Gülaylar Group'da İnsan Kaynakları

  Hedeflerimize ulaşmada, bizleri başarıya taşıyan ana güçlerden biri de çalışanlarımız.
  2000'li yıllarda da müşterilerimizi, verdiğimiz hizmetlerin her aşamasında memnun ederek, iş alanlarımızdaki liderliğimizi sürdürmek ve geliştirmek, İnsan Kaynakları yaklaşımımızın özünü oluşturuyor.

  “En gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, eğitilmiş, dinamik, takım çalışması ruhuna sahip, yaratıcı güçlerini değerlendiren, insiyatif sahibi, kendini sürekli geliştirmeye açık, GÜLAYLAR’ da çalışmayı ayrıcalık sayan, kaliteli ve mutlu bir iş gücüyle ve bu iş gücünü yöneten aydın lider ve yöneticilerle çalışmaktan gurur duyuyoruz."

 • İnsan Kaynakları Politikamız

  GÜLAYLAR’ da Kültürü’nü korumak ve geliştirmek İnsan Kaynakları Politikamızın temel dayanağı.
  Çalışanların en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz. Çalışma arkadaşlıklarımıza geçici gözüyle bakmıyor, ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz. Bünyemize yetenekli ve başarılı kişileri çekmeyi, gelişmelerine yardımcı olup teşvik ederek uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsiyoruz.
  Aramıza yeni katılan personeli, çalışmaya başladığı ilk günden itibaren, "İşe Uyum Eğitimi"ne alıyoruz. Gerek iş dışında, gerek işbaşında düzenlenen programlarla eğitimleri sürdürüyor, kişilerin gelişmelerini izliyoruz.

  İnsanların eşit olduğuna inanıyor ve iş yaşantımızda da bu ilkeyi uyguluyoruz. Çalışanlarımız arasında ırk, cinsiyet ve inanç farkı gibi ayrım ve değerlendirme yapmayarak, herkese kendini geliştirme ve yükselme fırsatı tanıyoruz.

  Seçme - Yerleştirme ve çalışanlarımızın Kariyer Planlaması yapılırken çok titiz davranıyor; "sadakat, dürüstlük, takım çalışmasına yatkınlık, duyarlılık, iş ahlakı, kendisiyle ve çevresiyle barışık olma” yı temel ölçütler olarak kabul ediyoruz.

 • Seçme Yerleştirme

  GÜLAYLAR’da Seçme ve Yerleştirme sürecinde adayların her pozisyon için gerekli olan yetkinliklere sahip olup olmadıkları objektif, güvenilir ve geçerli metodlarla tespit edilir; iş hayatı ile kişisel başarıda yetkinliklerin rol oynadığı bir yapı hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan prosedürlere göre, İnsan Kaynakları Web Portallarına, gazetelere, verilen ilanlar dışında, kişisel başvuru yolu, yılın her döneminde açıktır. Tüm başvurular titizlikle incelenir ve başvuru anında açık bir kadro olmasa da, adaylar rutin olarak yapılan mülakatlara davet edilebilir. İhtiyaç olduğunda adayların başvuruları tekrar incelemeye alınır.

  GÜLAYLAR’ın insan kaynakları ihtiyacı, geniş bir yelpaze ile tanımlanabilir. Başvurular sırasında, ilgili pozisyonun gerekleri doğrultusunda öğrenim, deneyim, lisan bilgisi önemli olmakla birlikte, görüşmelerde gözlenen kişisel nitelikler de, adayın seçiminde önemli rol oynar.

 • Ücret Politikası

  Grubun ücret artış uygulaması, güncel piyasa trendlerini yansıtabilme politikası ve artan performansı ödüllendirebilmek için, her yıl Temmuz ayında gerçekleşir. Her ücret artış dönemi öncesinde piyasa ücret araştırması yapılır.

  Dikkate alınan kriterler içinde en üstte yer alan kriter, kişisel yetkinlik ve artan performansı ödüllendirmek olduğu için, GÜLAYLAR’ da performans değerlendirmesi öne çıkmaktadır.

  Kişisel Performans gelişimini istikrar ile gerçekleştirebilen adaylar için, GÜLAYLAR’ da radikal şekilde uluslararası standartta performans değerlendirmesi uygulayarak, üst seviyede maddi gelişim imkanları sağlamaktadır.

 • Eğitim Programları

  GÜLAYLAR bünyesinde düzenlenen eğitimlerin temel amacı; çalışanın halen yerine getirdiği görevle ilgili teknik bilgi ve beceri düzeyini arttırmak ve gelecekteki Kariyer Planları ile ilişkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

  Bunun dışında şirketlerimize yeni katılan personel, çalışmaya başladığı ilk günden itibaren oryantasyon ve işin üzerinde uygulamalı ihtisas eğitimlerine tabi tutulur.

Başvuru Formu